Hradubická Labská

cyklostezka
ÚVOD    O PROJEKTU    DOKUMENTY    FOTOGALERIE    KONTAKT   

Anketa

Miniaplikace

Chci být informován

Do níže uvedeného políčka vepište váš e-mail a potvrďte.

Sdružené obce

O projektu

STEZKA PRO CYKLISTY, in-line bruslaře, turisty i běžkaře

Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen na jaře roku 2012 za účelem realizace cyklostezky, která by propojila Hradec Králové a Pardubice. Hlavní náplní jeho činnosti je získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tuto stavbu, následně pak realizace stavby.

DSO sdružuje 8 obcí, po jejichž katastrech plánovaná cyklostezka povede: Hradec Králové, Vysoká nad Labem, Bukovina nad Labem, Dříteč, Němčice, Staré Hradiště, Ráby a Pardubice.

Orgány DSO jsou: valná hromada a výkonný výbor. Statutárním zástupcem je výkonný ředitel, Ing. Jiří Horák, starosta obce Vysoká nad Labem.

Podrobnosti o fungování a kompetencích najdete v sekci Dokumenty.

 

„Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku“ je dílčí částí mezinárodního záměru vedení cyklostezky podél Labe od jeho pramenu po Hamburk a přímo navazuje na již vybudovaný úsek od Pardubic do Rábů pod Kunětickou horou a na systém cyklostezek města Hradec Králové.

Navržené vedení cyklostezky po levém břehu Labe umožní její využívání pro pravidelné jízdy obyvatel obcí na její trase (nebo v jejím blízkém okolí) i pro rekreační jízdy turistů. Konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem je navržena pro pojezd cyklistů a bruslařů a pro občasný pojezd vozidel správce toku Labe, Povodí Labe s.p. (část cyklostezky je vedena po „potahové stezce“ určené pro údržbu toku) a příjezdy na okolní zemědělsky využívané pozemky (spojovací cyklostezky ze silnice III/298 10 v úseku mezi Bukovinou nad Labem a Dřítčí).

 Navržená cyklostezka umožní vymístění cyklistů a pěších ze silnic III/298 10 a III/2985. Obě silnice, zejména III/298 10, svým příčným uspořádáním nevyhovují současnému automobilovému provozu a pohyb cyklistů a pěších po vozovkách šířky do 6,0 m je nebezpečný.

Začátek stavby navazuje na cyklostezku u Fakultní nemocnice v Hradci Králové, pod soutokem Labe a Orlice.

Konec stavby je v místě napojení na dokončenou cyklostezku Pardubice – Ráby pod Kunětickou horou.

Celková délka navržené cyklostezky je 18,667 km.

Rozhodující část v délce 14,245 km je novostavbou, z části jsou v hlavní trase cyklostezky využívány stávající III/2985 (v Němčicích) a místní komunikace (v Třebši, Dřítči, Němčicích a v Rábech) v celkové délce 4,422 km.

Mimo „hlavní trasu“ cyklostezky je ve stavbě řešeno i připojení obcí Vysoká nad Labem a Bukovina nad Labem stezkami o souhrnné délce 1,760 km a objezd zástavby obce Brozany v délce 0,283 km. V Bukovině nad Labem se předpokládá úprava průjezdního úseku silnice III/298 10 v délce 1,210 km.

 

Základní technické parametry

Funkční třída komunikace" D2 – stezka pro pěší a cyklisty s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy

Šířkové uspořádání:       sdružená obousměrná stezky pro cyklisty a chodce

Základní příčné uspořádání:

pruh pro cyklisty a chodce                                 3,0 m

nezpevněné krajnice      2 x 0,50 m        1,0 m

volná šířka celkem                                4,0 m

Směrové a výškové řešení: Trasa cyklostezky „kopíruje“ levý břeh Labe a jeho břehové porosty (stromořadí), nejmenší směrové oblouky odpovídají návrhové rychlosti 25 – 30 km/hod. (s výjimkou napojování na stávající komunikace apod.). Niveleta sleduje úroveň okolního terénu, podélné sklony jsou minimální a pouze výjimečně překračují 3,0%.

Konstrukce vozovky: Základní tloušťka vozovky cyklostezky s asfaltovým povrchem je 0,42 m. Úseky, na kterých se nepřepokládá pojezd nákladních vozidel mimo vozidel údržby do 3,5 t, jsou navrženy s tloušťkou vozovky 320 mm.                       

Etapizace výstavby

Vzhledem k délce stavby a možnosti postupného uvádění ucelených částí cyklostezky do provozu se předpokládá (doporučuje) rozdělení výstavby cyklostezky na následující etapy:

Etapa č.1: Hradec Králové – Vysoká nad Labem v délce 6,228 km včetně napojení obce Vysoká nad Labem v délce 0,725 km

Etapa č.2:  Dříteč – Ráby v délce  4,649 km a objezd obce Brozany v délce 0,283 km

Etapa č.3: Vysoká nad Labem – Bukovina nad Labem v délce 4,047 km včetně napojení obce Bukovina nad Labem podél budoucí R35 na III/298 10 v délce 0,385 km

Etapa č.4: Bukovina nad Labem – Dříteč v délce 3,797 km včetně druhého napojení obce Bukovina nad Labem spojovací cyklostezkou v délce 0,650 km.

Partneři projektu

Partner projektu Partner projektu