2017

Vložte svůj text...

Písemná výzva k podání nabídky 7.8.2017

na veřejnou zakázku zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: 

Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno

Komplexní informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele:


Písemná výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem: 

Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku - trasa přes slepé rameno - kompletní administrace zadávacího řízení na dodavatele stavby, zpracování a kompletace žádosti o dotaci a dotační management