2018

Výběrová řízení probíhající v roce 2018

Zveřejněno 5.11.2018

Veřejná zakázka:

"Zpracování projektové dokumentace stavby "Cyklostezka Hradec Králové-Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - pro úsek Dříteč - Němčice a pro úsek Němčice - Kunětická hora" ve stupních: dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS) a provádění autorského dozoru projektanta."

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - zveřejněno 14.12.2018