Valná hromada 21.6.2018 (Návrh závěrečného účtu, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017)

30.05.2018