Zveřejnění informací

23.06.2017

V sekci webových stránek došlo ke zveřejnění rozpočtové změny č.1 pro rok 2017 a také jsou přidány aktuální zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016 včetně závěrečného účtu svazku obcí také za rok 2016. Vše naleznete zde.