Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Právní forma

Svazek obcí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Výkonný ředitel, výkonný výbor, valná hromada

4. Kontaktní spojení

Viz kontakty

5. Bankovní spojení

2898113309/0800, Česká Spořitelna a. s., poboč. HK, ČSA 402

6. Identifikační číslo subjektu

72561149  - ARES

7. Dokumenty, listiny

Viz základní dokumenty

8. Žádosti o informace

Viz kontakty

9. Rozpočty a rozpočtové výhledy

Rozpočet 2016

Návrh rozpočtu 2017

Rozpočet 2017

Rozpočtový výhled 2017 - 2019

Rozpočet 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

Návrh rozpočtu 2018

Návrh rozpočtu 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

10. Závěrečné účty

2015

2016

2017

11. Zprávy o přeskumu hospodaření

2015

2016

2017