Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Právní forma

Svazek obcí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Výkonný ředitel, výkonný výbor, valná hromada

4. Kontaktní spojení

Viz kontakty

5. Bankovní spojení

2898113309/0800, Česká Spořitelna a. s., poboč. HK, ČSA 402

6. Identifikační číslo subjektu

72561149  - ARES

7. Dokumenty, listiny

Viz základní dokumenty

8. Žádosti o informace

Viz kontakty

9. Schválené rozpočty

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

Rozpočet 2018

Rozpočet 2019

10. Schválené rozpočtové výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2019

10. Schválení závěrečné účty

2015

2016

2017

2018

11. Schválené zprávy o přezkumu hospodaření

2015

2016

2017

2018