Výstavba cyklostezky

 

Sledujte zde aktuální vývoj výstavby cyklostezky podpořený Integrovaným regionálním operačním programem.

Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007224

Projekt je podporován Evropskou unii.

Začátek cyklostezky navazuje na jižní konec ulice K Labi v Hradci Králové - Třebši. Cyklostezka bude vedena podél řeky Labe do místa napojení na silnici III/29813 - zde se jedná o hlavní trasu mezinárodní Labské stezky. Cyklostezka bude od uvedeného napojení na silnici III/29813 dále vedena do prostoru sportovního areálu ve Vysoké nad Labem, kde bude ukončena na příslušné místní komunikaci. Uvedené napojení obce Vysoká nad Labem je vedeno mimo hlavní trasu mezinárodní Labské stezky.

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení bezpečnosti cyklistů při přepravě do zaměstnání, škol, za službami a zároveň zpřístupnění zájmového území osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizace projektu také přispěje ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Přinášíme Vám aktuální obrázky z výstavby cyklostezky. Skrývka ornice je provedena již k mostu do Vysoké. Připojení do Vysoké k tělocvičně se začne realizovat v nejbližších týdnech..

Ve Vysoké nad Labem byl dne 21. 6. 2018 slavnostně poklepán základní kámen stavby úseku Hradec Králové - Vysoká nad Labem.