2015

Výběrová řízení svazku obcí v roce 2015.


Zveřejnění smlouvy o dílo k zakázce:

"Zpracování projektové dokumentace stavby "Cyklostezka Hradec Králové-Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno" ve stupních: dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS) a provádění autorského dozoru projektanta"

Datum zveřejnění: 20.5.2015


Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky

"Zpracování projektové dokumentace stavby "Cyklostezka Hradec Králové-Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno" ve stupních: dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS) a provádění autorského dozoru projektanta"

Datum zveřejnění: 6.5.2015


Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

"Zpracování projektové dokumentace stavby "Cyklostezka Hradec Králové-Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno" ve stupních: dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS) a provádění autorského dozoru projektanta"

Datum zveřejnění: 2.4.2015


"Zpracování projektové dokumentace stavby "Cyklostezka Hradec Králové-Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno" ve stupních: dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS) a provádění autorského dozoru projektanta"

Termín vyhlášení: 19.3.2015